• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
You are here:
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đọc dạng PDF In Gửi bài viết này vào Email cho bạn bè
Viết bởi Quản trị mạng   
Thứ ba, 10 Tháng 8 2004 06:30

H1Ngày 12/01/2011 Công ty Mebiphar tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

 

 

P1

P2

P3

P4

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng uỷ Công ty Dược Sài Gòn về tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng uỷ Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm và sinh học y tế xin báo cáo việc thực hiện việc cuộc vận động tại công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG:

1.     Kết quả triển khai thực hiện nghiên cứu học tập Chủ đề Cuộc vận động:

Căn cứ vào hướng dẫn của Thành uỷ, Đảng uỷ Sở Y tế, Đảng uỷ công ty Dược Sài Gòn, Đảng bộ công ty TNHH MTV Dược phẩm và Sinh học y tế đã tổ chức và thành lập ngay Ban chỉ đạo cuộc vận động gồm các đồng chí đại diện Đảng uỷ, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM.

Ban chỉ đạo đã xây dựng chương trình làm việc cho từng năm 2007, 2008, 2009, 2010 và xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo. Qua đó ý thức gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, ban chỉ đạo đã được nâng cao hơn một bước làm gương cho CBCNV trong quá trình thực hiệc cuộc vận động.

Ban chỉ đạo đã tranh thủ được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty Dược Sài Gòn, học hỏi thêm đơn vị bạn nhất là một số đơn vị điểm của Sở Y Tế cũ. Việc cung cấp tài liệu, thông tin được Ban chỉ đạo thực hiện kịp thời theo yêu cầu của từng đợt, từng năm.

Các đồng chí đảng viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Công ty và Đảng ủy cấp trên tổ chức. Việc tổ chức học tập cho cán bộ đảng viên của toàn Đảng bộ thường được tổ chức tập trung tại Hội trường Công ty và mời báo cáo viên cấp Thành phố báo cáo hoặc tham gia học tập tại Đảng bộ Công ty Dược Sài Gòn.

Sau khi cán bộ đảng viên được nghiên cứu học tập các chuyên đề Đảng bộ đã tổ chức để mỗi đảng viên thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thành uỷ về việc kiểm điểm nhận ra mạnh mặt yếu của mình mà đề ra chương trình hành động cụ thể cho từng đồng chí và từng Chi bộ, sau đó đảng bộ tập hợp và đề ra chương trình hành động cho toàn Đảng bộ công ty.

Kết quả lấy ý kiến góp ý của quần chúng đối với đảng viên công tác nhìn chung đóng góp là tốt, không có trường hợp đảng viên vi phạm qua phân loại. Lồng vào các đợt đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm (2007-2009), Đảng bộ đều có đưa trọng tâm của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào phần đánh giá của từng cá nhân và từng chi bộ. Kết quả cả 3 Chi bộ đều thực hiện tốt.

Đầu năm 2010, Đảng ủy công ty đã triển khai cho cán bộ chủ chốt là Đảng viên và cán bộ ngoài Đảng viết chương trình rèn luyện phấn đấu nêu gương của cán bộ lãnh đạo. Chi bộ, các phòng ban, phân xưởng đã nộp biên bản nhận xét về cho cấp ủy. Nhìn chung tất cả đều nhất trí với bản kế họach, chương trình rèn luyện phấn đấu nêu gương của các cán bộ lãnh đạo. Đồng thời góp ý các đồng chí cán bộ phụ trách các phòng ban cần phải phối hợp hơn nữa với các phòng ban khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo sau khi được góp ý cũng đã bổ sung, hoàn thiện bản đăng ký.

2.    Kết quả công tác tuyên truyền cuộc vận động:

Ngoài việc trong toàn Đảng thực hiện cuộc vận động thì Ban chỉ đạo của Công ty đã chỉ đạo qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM cùng phát động thực hiện, CBCNV trong công ty đã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều ngày lương để giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Đoàn viên thanh niên đã đóng góp nhiều ngày công và thuốc men để khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo vùng sâu, vùng xa, tặng tủ thuốc nhân ái.

Hưởng ứng hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công ty đã thành lập đội văn nghệ và tham gia hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đã đạt giải nhất Hội thi kể chuyện cấp Sở Y Tế và được vinh dự đại diện Đảng ủy công ty Dược Sài Gòn tham dự tiếp vòng chung kết cấp Thành phố.

Qua thời gian gần 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tốt mọi mặt về tư tưởng cho đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà nhất là thời gian sau này là thời gian chuyển qua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cán bộ đảng viên đặc biệt quan tâm học tập và làm theo trong việc gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, chương trình, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động cho từng năm và 4 năm.

Ngay từ đầu năm 2007, ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh” do Đảng ủy công ty thành lập, đã xây dựng quy chế làm việc, đề ra chương trình công tác cho từng năm; phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách theo dõi, hướng dẫn kiểm tra các chi bộ, các đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động; đảm bảo vừa chuyển tải các nội dung do cấp trên phát động, vừa bám sát với tình hình thực tế tại đơn vị.

Các nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ủy Công ty đưa vào chương trình công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và từng năm có hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng chủ đề hàng năm như sau:

-       Năm 2007: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

-       Năm 2008: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí”

-       Năm 2009: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

-       Năm 2010: “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh””.

Qua đó các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù của từng Chi bộ (khối văn phòng, khối sản xuất và liên doanh). Đồng thời hướng dẫn cho đảng viên viết thu hoạch cá nhân phù hợp với từng vị trí công tác theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Năm 2010 do một số đồng chí trong BCĐ nghỉ hưu nên ngày 27/9/2010, Đảng ủy công ty đã ban hành quyết định số 16-QĐ/ĐU để thành lập lại Ban chỉ đạo gồm 6 thành viên trong đó Đ/c Bí thư Đảng bộ là Trưởng ban, một đồng chí Phó Giám đốc là phó ban, đồng chí đảng ủy viên phụ trách tuyên huấn là Ủy viên thường trực, các ủy viên còn lại gồm Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN và chủ tịch Hội CCB.

2. Công tác chỉ đạo xây dựng mô hình, chọn đơn vị điểm để triển khai nhân rộng .

Do đơn vị có 3 chi bộ mà đảng số trong chi bộ ít, các đồng chí trong Ban chỉ đạo cuộc  vận động phải kiêm nhiệm nhiều việc, nên BCĐ chưa xây dựng được mô hình, chọn chi bộ điểm. Nhưng các chương trình hành động được triển khai rộng khắp và được toàn thể đảng viên, CBCNV hưởng ứng.

3.Công tác kiểm tra cuộc vận động.

Việc kiểm tra giám sát thực hiện Cuộc vận động tại Đảng bộ công ty được thực hiện thường xuyên, trong đó từng năm Đảng ủy và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tập trung kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức lối sống, việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động, thu hoạch cá nhân của đảng viên.

Ngoài ra còn lồng ghép vào hoạt động của UBKT Đảng ủy Công ty để kiểm tra về thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó kịp thời góp ý, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động, nhất là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tại đảng bộ.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỖ LỰC LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1. Sự chuyển biến về nhận thức:

Qua những năm thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và toàn thể công ty. Cán bộ, đảng viên và CNV đã nhận thức sâu sắc được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập các chuyên đề của cuộc vận động. Các Chi bộ đã nâng cao chất lượng, cải tiến được hình thức sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ, đoàn kết nội bộ; đưa các tiêu chí của cuộc vận động vào phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên; thể hiện kết quả phân loại hàng năm cả 3 chi bộ đều đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. có 02 đảng viên viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động tại công ty luôn xác định vấn đề tiết kiệm thời gian, nguyên liệu là hành động cụ thể nhất để góp phần tiết giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường.

2. Kết quả xây dựng chương trình hành động, thực hiện làm theo tấm gương đạo của Bác.

Sau khi triển khai, tổ chức nghiên cứu, học tập chủ đề cuộc vận động hàng năm, Đảng ủy và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã xây dựng chương trình hành động cho từng năm; chỉ đạo và hướng dẫn cho các Chi bộ, các Đoàn thể trong Công ty xây chương trình hành động một cách cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ và Đoàn thể mình.

Các nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lối làm việc đã được chú trọng, đưa vào nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ hàng quý, hàng năm. Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, ý thức của đảng viên, CNV chuyển biến rõ rệt. Mỗi đồng chí cán bộ đảng viên đều tự xây dựng cho mình phương hướng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân một cách cụ thể.

3. Kết quả đạt được trong nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Qua việc triển khai tổ chức, nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh, cùng với công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra trong những năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần tích cực trong việc xây dựng Chi, Đảng bộ Trong sạch vững mạnh. Việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức lối sống, ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng của cán bộ, đảng viên được phát huy tốt hơn.

Kết quả chuyển biến lớn nhất của việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là các đồng chí đảng viên, cán bộ lãnh đạo tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong của đảng viên, cán bộ lãnh đạo. Qua đăng ký làm theo nhiều cán bộ đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CNV có chuyển biến tích cực trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thể hiện rõ hơn.

Năm 2007 Đảng bộ đã mời giảng viên của Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về giảng chuyên đề: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Tác phẩm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ đảng viên và cán bộ chủ chốt (47/50 người). Sau đó các Chi bộ trực thuộc đã họp thảo luận nội dung của các chuyên đề.

Vào dịp 30/4, 01/5, 19/5/2008 Đảng bộ đã mời đồng chí giám đốc trung tâm tuyên truyền Ban tuyên giáo Thành uỷ về giảng cho toàn thể cán bộ đảng viên và công nhân viên nghe về chuyên đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí gắn với việc học tập các nghị quyết TW 6 Khoá X với tỷ lệ khá cao (220/241 người)

VI/ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT :

1. Mặt được :

Trong 4 năm qua Đảng uỷ công ty đã bám sát và tổ chức thực hiện tốt kế họach, hướng dẫn của Đảng uỷ Sở Y Tế, Đảng uỷ công ty Dược Sài Gòn về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay việc triển khai thực hiện cuộc vận động lại càng có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng khóa X và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cũng như chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Qua đó Ban chỉ đạo công ty tổ chức sơ kết hàng năm trong toàn Đảng bộ rút ra bài học kinh nghiệm, sữa chữa bổ sung kịp thời vào chương trình hành động để cuộc vận động được hoàn chỉnh hơn, phát huy những mặt mạnh, hạn chế những điểm yếu của các Chi bộ.

2. Hạn chế.

Là một Đảng bộ nhỏ nên việc thực hiện điểm chưa thực hiện được mà chủ yếu học hỏi thêm ở các đơn vị bạn, trong ban chỉ đạo có người có lúc chưa hoạt động đều tay.

V. NHỮNG NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ LÊN CẤP TRÊN VỀ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

+    Có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi và phong phú hơn các nội dung của cuộc vận động.

+    Động viên kịp thời những chi bộ, đảng viên có nhiều thành tích trong học tập và thực hiện cuộc vận động.

+    Học tập thêm ở các đơn vị điểm để vận dụng vào điều kiện thực tế của Đảng bộ.

+    Đề nghị Đảng bộ công ty Dược Sài Gòn hỗ trợ thêm Đảng bộ cấp dưới về công tác tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời và chi tiết.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 8 2012 05:22 )
 

Hệ thống quản lý

Sản phẩm

fluzine.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

PKD - Minh Hạnh
Telephone number of PKD - Minh Hạnh 0908 045 229
PKD - Bích Thùy
Telephone number of PKD - Bích Thùy 0907 021 326

Đang trực tuyến

Hiện có 465 khách Trực tuyến

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:2372
mod_vvisit_counterHôm qua8807
mod_vvisit_counterTuần này:34512
mod_vvisit_counterTuần trước:51234
mod_vvisit_counterTháng này:193310
mod_vvisit_counterTháng trước:184807
mod_vvisit_counterTất cả:1309580